Historia

    Na początek trochę historii naszej OSP

 

Według niemieckiej kroniki „Chronik Rabishau”
w 1906 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna Rębiszów –Gajówka
.  Z kroniki dowiadujemy się również, że w 1928 roku OSP otrzymała nowy budynek remizy, obecny budynek OSP w Rębiszowie.

·         Ochotnicza Straż Pożarna Rębiszów – Gajówka zostały rozdzielone obecnie miejscowość Gajówka nie ma OSP.

·       Pierwsze dokumenty posiadane już przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rębiszowie pochodzą
z 1957 roku.

Z historii OSP dowiadujemy się że grupa ówczesnych strażaków ochotników dzięki przydatnemu na tamte lata sprzętowi podejmowała działania mające na celu zapobieganie pożarom i miejscowym zagrożeniom. Strażackie rzemiosło przekazywane w naszej OSP jest z pokolenia na pokolenie, tym samym sprawdza się stare porzekadło, że „Niedaleko pada jabłko od jabłoni ”  

·         Od 2000 roku OSP w Rębiszowie bardzo się rozwinęła. Pierwszym ważnym sukcesem było pozyskanie w 2005 roku samochodu marki Mercedes L608D, który zastąpił wysłużony pojazd marki Żuk A-15. Zakup samochodu dzięki uporowi strażaków a szczególnie Naczelnika OSP Rębiszów Łukasza Hryciewa otworzył furtkę do kolejnych sukcesów.

·         W 2007 roku rozpoczęta została budowa nowego boksu garażowego. Uroczyste otwarcie
i poświecenie nowego boksu garażowego miało miejsce 10.05.2008 roku.

·         Kolejnym ważnym punktem było pozyskanie
w 2009 roku samochodu Jelcz 005M z jednostki w Mirsku. Posiadanie dwóch samochodów oraz wyszkolonych strażaków ratowników pozwoliło nam na dalszy rozwój OSP. Ukoronowaniem dla nas ciężkiej pracy, było podpisanie 31.12.2012 roku przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

·         01.02.2013 roku Naczelnik OSP odebrał uroczyście decyzję z rąk Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza i podsekretarza stanu w MSW Stanisława Rakoczego w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.

·         Dzięki przynależności do KSRG, przychylności miejscowych władz i Burmistrzowi MiG Mirsk oraz dotacjom udało się nam pozyskać nowy samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Benz Atego 1429 AF GBA 2,5/16