Modlitwa Strażaka

Gdy obowiązek wezwie mnie 
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił. 


Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj 
Ustrzec przed strasznym losem. 


Daj, Panie, czujność, abym mógł 
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność, bym 
Ugasił pożar w mig.


Swe powołanie pełnić chcę 
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec 
I o ich mienie dbać.


A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej. 
O to Cię proszę szczerze. 
 

 

 

Modlitwa pochodzi z książki: Richarda Picciotto "Ostatni z żywych"